Er is heel veel over de V.O.C. geschreven – veelal vanuit geschied oogpunt dan wel vanuit een specifiek (onderzoeks)thema. Deze specifieke thema’s beslaan ook de nodige bedrijfskundige en financiële thema’s.  Overigens, heb ik zelf van wat er over de V.O.C. allemaal is geschreven maar een heel klein deel bestudeerd.  

Wat ik beoog is om het reilen en zeilen van de V.O.C. meer vanuit een hedendaagse bedrijfskundige / financiële blik aan te vliegen. En zal ik een bepaald onderwerp voor mijn gevoel genoeg heb doorgekauwd, zal ik hierover, in artikel vorm, op deze site over publiceren. Een organisatie waar vanit bedrijfskundige optiek ook veel over te vertellen valt. Wat ging bedrijfsmatig goed, wat had beter gekund, hoe zat het nu precies?

 

Winstgevendheid van de regio Azië

In dit artikel wordt ingegaan op de winstgevendheid van de handel in Azie. Het behalen van lokale winst was één van de strategische pijlers van de V.O.C. handel.