Er is heel veel over de V.O.C. geschreven – veelal vanuit geschied oogpunt dan wel vanuit een specifiek (onderzoeks)thema. Deze specifieke thema’s beslaan ook de nodige bedrijfskundige en financiële thema’s.  Overigens, heb ik zelf van wat er over de V.O.C. allemaal is geschreven maar een heel klein deel bestudeerd.  

Wat ik beoog is om het reilen en zeilen van de V.O.C. meer vanuit een hedendaagse bedrijfskundige / financiële blik aan te vliegen. En zal ik een bepaald onderwerp voor mijn gevoel genoeg heb doorgekauwd, zal ik hierover, in artikel vorm, op deze site over publiceren. Een organisatie waar vanit bedrijfskundige optiek ook veel over te vertellen valt. Wat ging bedrijfsmatig goed, wat had beter gekund, hoe zat het nu precies?

 

Financierbaarheid van de V.O.C.

In dit artikel wordt ingegaan of een bank eind 17de eeuw de V.O.C. zou financieren.