Welkom op mijn “hobby” site.

Zoals een oud-collega graag zijn zelfgemaakte schilderijen op zijn site liet zien, laat ik u graag een aantal thema’s zien die ik vanuit  bedrijfskundige invalshoek benader.  Bij deze invalshoeken denk ik aan bedrijfskundige onderwerpen zoals strategie, leiderschap, management, commercie, operatie, personeel en financieel. Een deel is af en een deel is werk in uitvoering.

Eerste beursgenoteerde multinational ter wereld

Vanuit bedrijfskunidge optiek is er veel te vertellen & te leren van de V.O.C. en dat is wat op deze site – in tijd – wordt beoogd.

Vandaag de dag

Beurswaarde

Gemeten naar beurswaarde zou V.O.C. vandaag de dag het grootste beursfonds zijn (bron: 2017 – Visualcapitalist).

fl. 6,3 miljoen | 1602

Werkgever

In percentage van de bevolking zou de V.O.C. vandaag de dag één van de grotere particuliere werkgevers zijn.

2‰ | 1,9 miljoen

Spreekwoorden en uitdrukkingen

Nautische spreekwoorden

Bijbelse spreekwoorden

Militaire quotes-uitspraken

Gage en financieel

Aan lager wal geraken – in de financiële problemen zitten

Lagerwal is de wal waar de wind naar toewaait. In de tijd dat zeilschepen nog gebrekkige zeileigengschappen hadden waardoor ze niet scherp aan de wind konden varen, konden ze van lagerwal maar moeilijk wegkomen. 

Generaal en leiderschap

De generaal die geen roem begeert en zich terugtrekt zonder angst voor schande wiens enige gedachte is om het land te beschermen en zijn werk goed wil doen is de parel van het koninkrijk

Sun Tzu

Tien geboden en strategie

Hij tast in het duister rond – de juiste koers niet weten

We tasten als blinden langs de muur, we tasten rond als iemand die niet kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we of als het schemert, in de kracht van ons leven lijken we dood (Jesaja 59:10)

Beste Stuurlui en management

Te hard van stapel lopen – zonder goede voorbereiding en overleg aan iets beginnen

Een stapel is een stellage op de werf waarop een schip wordt gebouwd. Traditioneel gleed een schip van de stappen te water. Wanneer dat te snel ging kon het schip kapseizen of beschadigd raken. 

Leger en personeel

Het leger is een team. Het leeft, het eet en het slaapt als een team. Individuele behoefte is een complete hoop onzin.

General Patton

Gelovige en medewerker

Naar de gaver zijner hand – naar zijn mogelijkheden 

Driemaal per jaar moeten de mannen dus voor de Heer verschijnen op de plaats die hij zal kiezen. Voor het feest van ongedesemde brood, het Wekenfeest en lofhutten feest. Ze mogen daar niet met lege handen komen. Ieder moet geven naar de mate waarin de Heer hem heeft gezegend (Deuteronomium 16:17-17)

De spreekwoorden, uitdrukkingen & quotes zijn verdeeld naar 7 managementonderwerpen, te weten:

  • leiderschap
  • strategie
  • commercie
  • management
  • personeel
  • medewerker
  • financieel.

Hierbij zijn de spreekwoorden geplaatst bij het managementonderwerp waarop de uitdrukking & quotes het meest betrekking op heeft.